Inloggen

Algemene voorwaarden bonsverkoop Msn Duivensport

Registreren:

Om te registreren als nieuwe gebruiker moet u minstens 18 jaar zijn en klikken op "Registreren" in de linkse kolom. Hier wordt u gevraagd uw naam, een gebruikersnaam (6 letters en/of cijfers), paswoord (6 letters en/of cijfers), en contactgegevens, inclusief uw e-mail adres in te voeren. Nadat u de registratie bevestigd heeft en de algemene voorwaarden als aanvaard aangevinkt heeft, krijgt u een e-mail om uw registratie te bevestigen. Na de bevestiging kan u starten met bieden.

Bieden

  • Om te bieden, dient u ingelogd te zijn.
  • Elke bon start met 30€ als minimum bod. U kan gelijk welk bod uitbrengen, doch de verhoging dient minimaal 10€ te zijn ten overstaan van het vorige bod.
  • Elk uitgebracht bod is bindend.
  • Na elk bod ontvangt u een bevestigingsmail, wordt u overboden dan ontvangt u eveneens een e-mail.
  • Bij het afsluiten van de verkoop verbindt de hoogste bieder, op een bepaalde bon, zich er toe om, binnen de 10 werkdagen, de koopsom over te schrijven op de rekening vermeld in de bevestigingsmail “U bent de winnaar” die hij ontvangt. Gelieve bij de overschrijving de naam van de schenker te vermelden.
  • Er volgt dus geen zaalverkoop
  • Indien er aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt Msn Duivensport zich het recht de koopovereenkomst te ontbinden en de voorlaatste bieder te beschouwen als koper van de bon.

Veilingduur:

Indien er in de laatste 5 minuten nog een bod wordt gedaan, zal de tijd tot bieden automatisch verlengd worden met 5 minuten. En dit steeds opnieuw totdat er niet meer geboden is. 

Aanwending:

De opbrengst van deze bonsverkoop wordt uitsluitend aangewend voor de financiering van de Msn kampioenschappen en de werking van de site www.msnduivensport.be

Msn Duivensport kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:

  • problemen van technische aard;
  • de gegevens verstrekt door de schenkers.

Msn Duivensport heeft het recht om iedere gebruiker/bieder te schorsen of te weigeren zonder hier ook enige verantwoording te hoeven over af te leggen tegenover de gebruiker/bieder of derden.